Buff Like Comment Youtube: Auto tăng lượt like cho bình luận youtube

Tổng tiền:

Cách lấy link comment để buff like comment youtube trên máy tính:

  • Bạn ấn vào video youtube trên app => Kéo xuống comment cần buff like => ấn vào time comment (bên cạnh tên người comment) => Sao chép link đó để buff là được.
  • Mua bằng link video có dạng:
    • https://www.youtube.com/watch?v=iWoUT4v6wIk&lc=UgxFKmuY_i95Pwl8Eux4AaABAg
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Lý do hoàn tiền Ngày mua