Buff Comment Instagram: Auto tăng bình luận cho bài viết trên ins

Tổng tiền:

1. Hãy bật công khai quyền riêng tư của tk

2. Không được đổi Username trong quá trình buff

3. Cách lấy link để buff Cmt instagram trên điện thoại:

  • Trên app Intagram, bạn ấn vào video => Chia sẻ  => Sao chép liên kết, link dạng: https://www.instagram.com/p/id_video
  • Dán link vào web buff là buff được nhé.
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Thông báo Ngày mua