Buff Like Tiktok: Auto tăng like, tim cho video tiktok của ban

Tổng tiền:

1. Hãy tắt chế độ tk riêng tư (Bắt buộc)

2. Không buff tim được cho video tiktok dạng load ảnh

3. Cách lấy link để buff like tiktok trên điện thoại:

  • Bạn ấn vào video tiktok trên app  => Coppy link => sau đó mở trình duyệt chome dán link đó vào => nó sẽ ra một link mới dạng: https://www.tiktok.com/@username/video/id_video
  • Bạn coppy link đó để buff là được.
  • Nếu vẫn không buff được thì các bạn dán nguyên id_video vào sẽ sẽ buff được.
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Lý do hoàn tiền Ngày mua