Buff View Facebook: Auto tăng lượt xem cho video trên Fb của bạn

Tổng tiền:

  • Video công khai
  • Video có thời lượng lớn hơn 3 giây
  • Link video để buff phải có dạng:
    • https://www.facebook.com/xxxxx/videos/xxxxx
    • https://www.facebook.com/watch/live/?v=xxxxx
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Thông báo Ngày mua