Buff Mắt Livestream: Auto tăng mắt xem cho video live trên facebook

Tổng tiền:

  • Lấy đúng link buff có dạng:
    • https://www.facebook.com/xxxx/videos/xxxx
    • https://www.facebook.com/watch/live/?v=xxxx
  • Chỉ tăng mắt cho video cho video công khai
  • Mua tối thiểu là 50 mắt, tối đa là 20,000 mắt
  • Mắt sẽ bắt đầu tăng trong time từ 10 => 30p 
  • Để giống người xem thật, số lượng mắt sẽ được điều chỉnh lên xuống ngẫu nhiên quanh số mắt của bạn mua.
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Thông báo Ngày mua