Buff Comment Tiktok: Auto tăng lượt bình luận cho video tiktok

Tổng tiền:

1. Hãy tắt chế độ tk riêng tư (Bắt buộc)

2. Không buff được video dạng load ảnh

3. Cách lấy link để buff commen tiktok trên điện thoại:

  • Bạn ấn vào video tiktok trên app  => Coppy link => sau đó mở trình duyệt chome dán link đó vào => nó sẽ ra một link mới dạng: https://www.tiktok.com/@username/video/id_video
  • Bạn coppy link đó để buff là được.
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Thông báo Ngày mua