Buff Follow Facebook: Auto tăng lượt theo dõi trang cá nhân trên fb

Tổng tiền:

  1. Mở công khai nick, và phải có nút theo dõi.
  2. Không được đổi từ Fb thường sang chuyên nghiệp hoặc ngược lại trong quá trình buff
  3. Nếu Buff mà web báo lỗi "Không lấy được thông tin pro5!" thì bạn chuyển fb sang chế độ chuyên nghiệp để buff nhé,
  4. nếu vẫn lỗi vậy thì các bạn bật tắt chuyên nghiệp đi vài lần và thử lại nhiều lần xem sao nha.
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Thông báo Ngày mua