Buff Like Instagram: Auto tăng lượt thích bài đăng trên instagram của bạn

Tổng tiền:

1. Hãy bật công khai quyền riêng tư của tk

2. Không được đổi Username trong quá trình buff

3. Bài đăng ins dạng load ảnh sẽ không buff tim được

4. Cách lấy link để buff like instagram trên điện thoại:

  • Trên app Intagram, bạn ấn vào video => Chia sẻ  => Sao chép liên kết, link dạng: https://www.instagram.com/p/id_video
  • Dán link vào web buff là buff được nhé.
  • Nếu vẫn không buff được, các bạn dán nguyên id_video vào là sẽ buff dc
# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Lý do hoàn tiền Ngày mua