Buff Like Page Facebook: Auto tăng like cho fanpage của bạn trên fb

Tổng tiền:

  1. Page phải có nút LIKE
  2. Không được đổi từ page thường qua page trang cá nhân trong time buff
  3. Mở hạn chế quốc gia page pro5

 

# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Thông báo Ngày mua