Buff Like Facebook: Auto tăng like cho bài viết, video, ảnh đại diện, ảnh bìa

Tổng tiền:

1. Bài viết phải ở chế độ công khai cho người lạ like

2. Cách lấy link để buff like bài viết: Vào bài post, ấn vào nút "Chia sẻ"  => "Sao chép liên kết" các bạn lấy link đó để dán vào để buff nhé.

3. Để buff like ảnh đại diện, ảnh bìa Fb, bạn cần cài đặt như sau:

# Mã đơn Tài khoản Object ID Máy chủ Số lượng Ban đầu Đã chạy Thanh toán Trạng thái Lý do hoàn tiền Ngày mua